Rasy rodzime

Gospodarstwo agroturystyczne specjalizuje się w utrzymywaniu Polskich ras zachowawczych zwierząt objętych programem ochrony zasobów genetycznych. W gospodarstwie utrzymywane jest stado Konika Polskiego, bydło białogrzbiete, owce wrzosówki, owce uhruskie oraz gęsi biłgorajskie.


Konik polski
Bydło białogrzbiete
Owce uhruskie
Owce wrzosówki
Gęś biłgorajska
Koza sandomierska